sayın ziyaretçinin dikkatine:Bu sitenin (www.postmodernminyaturler.com) ve sitedeki sunulan tüm ögelerin hakkı Nilgün Yönter’e aittir.

Bu Web Sitesine girmeniz veya bu Web Sitesindeki her hangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki tanım ve koşulları kabul ettiğiniz, ve bu Web sitesini veya bu Web Sitesindeki herhangi bir malzeme, bilgi, fikir, veya öneriyi kullanmanızdan kaynaklanacak her tür sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

Nilgün Yönter 'e ait olan www.postmodernminyaturler.com sitesinin tüm içeriğinde de yer alan tüm bilgiler, grafik, logo,resimler, şekiller,
animasyon, video, yazılımlar, dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler,kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur; bu nedenle tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı telif ve her türlü haklar dahil olmak üzere Nilgün Yönter  'e ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek, tüm T.C. mevzuatı ile uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ile uluslar arası sözleşmeler ile koruma altındadır. 

 Nilgün Yönter  , internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. 
Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Nilgün Yönter  önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir.

 Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla ya da kaynak belirterek başkalarını bilgilendirmek amacı ile kullanabilirler. Yukarıda sayılan unsurların Nilgün Yönter ‘in izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari 
amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Bu site veya herhangi bir parçasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesine izin verilmemiştir.

 www.postmodernminyaturler.com web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Nilgün Yönter sorumlu tutulamaz.

 Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenememesi; güncellemede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü www.postmodernminyaturler.com'a  hiç bir sorumluluk yüklenemez.www.postmodernminyaturler.com site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, buradaki Türkçe uyarı metni esas alınır.

PRIVACY POLICY / TERMS OF USE: Attention Dear Visitor: This site (www.postmodernminyaturler.com) was established by Nilgün Yönter in 2009, and all rights to the tables presented on the site, as well as other elements, belong to Nilgün Yönter.

By entering this website or using any information on this website, you agree to the following definition and conditions, and any responsibility arising from using this website or any material, information, idea, or suggestion on this website will be your own.

All information, graphics, logos, images, shapes, animations, videos, software, external appearance, design, system and technical elements, comments and recommendations, as well as all links made from here to inform the user, included in all content of the (www.postmodernminyaturler.com ) site owned by Nilgün Yönter, are currently protected by all current and future Turkish legislation, international copyright and trademark laws, and international agreements, including but not limited to design and related copyrights and all kinds of rights.

Nilgün Yönter has made every reasonable effort to reflect the current state of information on the website. Regarding the revision or correction of the information on this site; Nilgün Yönter is the sole authority to carry out operations such as revision, modification, correction, and removal of information on the site at any time without prior notice and has all rights in this regard. Users may use information and documents solely for the purpose of obtaining information or informing others with proper attribution.

The use, acquisition, copying, reproduction, modification, storage, uploading to another computer, mailing, distribution, transfer, republication, exhibition, adaptation, processing, representation, possession for commercial purposes, sale, or facilitation or encouragement of any of the above acts, directly or indirectly, in whole or in part, without the permission of Nilgün Yönter, is prohibited. Copying, selling, or commercially exploiting any part of this site or any part thereof is not allowed.

Nilgün Yönter cannot be held responsible for any direct or indirect loss or damage that may arise from entering www.postmodernminyaturler.com  website or any website accessed through links from this site or their use. Inability to update the information on the site to be accurate for various reasons; delays in updates, a possible inaccuracy or omission on the site, or any change, Nilgün Yönter cannot be held responsible for any liability.

In case of disputes arising from the use of the information on the www.postmodernminyaturler.com site and its content, the Turkish warning text here shall be taken as the basis.