I wanted to try to translate very brief my site's "privacy policy" in English for foreign visitors' better knowlege:

Nilgun Yonter(me) is the only responsable of the ©www.postmodernminyaturler.com and all its components and its sub-domains.

You may use the components only for your personal information.You must give its source in case to publish or launch them.

You are not allowed to download the site on your computer or distrubute it to the third part for a commercial purpose.

Links given from this site are only for informations.They don't depend on ©http://www.postmodernminyaturler.com to any obligation.

Nilgun Yonter named all her paintings done since 1995 : "©Miniatures Postmodern Paintings".Nilgun Yonter has no relation or obligation with any company,establishment,organization or any other artist.

In any case privacy policy text written in Turkish will be the effective one in law.

nilgun yonter

http://www.postmodernminyaturler.com 's privicy policy text in Turkish Language:

 

Sayın ziyaretçinin dikkatine:

 

Şu anda bulunduğunuz site (http://www.postmodernminyaturler.com) ve Türkçe versiyonu olan: http://pm-tr.nilgunyonter.com) sitelerindeki sunulan tüm ögelerin hakkı Nilgün Yönter'e aittir.

Bu Web Sitelerine girmeniz (www.postmodernminyaturler.com | http://pm-tr.nilgunyonter.com)veya bu Web Sitelerindeki
her hangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki tanım ve koşulları kabul ettiğiniz, ve bu Web sitelerini (http://pm-tr.nilgunyonter.com - www.postmodernminyaturler.com )veya bu Web Sitelerindeki (http://pm-tr.nilgunyonter.com - www.postmodernminyaturler.com ) herhangi bir malzeme, bilgi, fikir, veya öneriyi kullanmanızdan kaynaklanacak her tür sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

Her ikisi de Nilgün Yönter'e ait olan (http://pm-tr.nilgunyonter.com - www.postmodernminyaturler.com ) sitelerinin tüm içeriğinde
de yer alan tüm bilgiler, grafik, logo,resimler, şekiller, animasyon, video, yazılımlar, dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler,kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur; bu nedenle tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı telif ve her türlühaklar dahil olmak üzere Nilgün Yönter 'e ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek, tüm T.C. mevzuatı ile uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ile uluslar arası sözleşmeler ile koruma altındadır.

Nilgün Yönter, internette yer alan web sitelerindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir.
Bu sitelerde (http://pm-tr.nilgunyonter.com - www.postmodernminyaturler.com )yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Nilgün Yönter önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri
yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir.


Sn.kullanıcılar bu sitelerde bulunan (http://pm-tr.nilgunyonter.com - www.postmodernminyaturler.com )bilgi ve dokümanları
sadece bilgi edinmek amacıyla ya da kaynak  belirterek başkalarını bilgilendirmek amacı ile kullanabilirler. Yukarıda sayılan unsurların Nilgün Yönter 'in izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik  yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari  amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

Bu site veya herhangi bir parçasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesine izin verilmemiştir.

(http.//pm-tr.nilgunyonter.com - http://www.postmodernminyaturler.com ) web sitelerinde veya bu sitelerden bağlantı yapılarak ulaşılan
herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Nilgün Yönter sorumlu tutulamaz.

Sitelerde yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenememesi; güncellemede gecikme, sitelerde olması
muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü (http.//pm-tr.nilgunyonter.com - http://www.postmodernminyaturler.com) sitelerine hiç bir sorumluluk yüklenemez.

Bu kullanım sözleşmesinde yer alan tüm koşullar ve gerekçeleri Nilgün Yönter'e ait olan http://www.postmodernminyaturler.com adlı siteye bağlı tüm alt domainleri olan: http://blog.postmodernminyaturler.com | http://satranc.postmodernminyaturler.com http://tabak.postmodernminyaturler.com |  http://irma-en.postmodernminyaturler.com   | http://tabak.postmodernminyaturler.com için de geçerlidir.

Nilgün Yönter'in hiç bir şirket,firma ya da başka bir sanatçı ile bağlantısı da bulunmamaktadır.

 Ana site ve alt domainlerindeki içeriğindeki bilgilerin kullanımından da doğabilecek ihtilaflarda,  Türkçe uyarı metni esas alınır.

 

 

We have 2 guests and no members online